Λ.Βάρης – Κορωπίου & Αμφιτρίτης 15

19400, Κορωπί

Τηλ.: 210 6628508

fax : 211 0114602

email: info@dionicare.gr